Thursday, March 23, 2017

3 tahun

Tiga tahun blog ini di tinggalkan sepi. Penasaran mencari sasaran luahan rasa setelah fesbuk jadi kedai alam maya. Hahaha... Selalunya fesbuk jadi sasaran. 3 tahun yang sepi ini anggaplah tahun kemurungan...terbalikkan kepada suatu pantulan positif... 3 tahun masa digilap Ilahi... Digilap dan diuli untuk menjadi seorang manusia. zaman kejatuhan Zaman kemerosotan Zaman pertapaan Zaman kemuflisan Zaman pergolakan Zaman kesedaran pada akhirnya Zaman zaman ini adalah buku teks dari dunia untuk ditelaah..dari teori kepada amali. I am welcoming myself to the blogging world. More to be written here. I miss you hujung pena melorian!

No comments:

Post a Comment